KVKK Talep Başvuru Formu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında yapacağınız talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurarak ıslak imzalı olarak Özel Ada Lazer Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. adresine posta yoluyla veya elektronik imzalı olarak Özel Ada Lazer Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. elektronik posta adresine, kimliğinizi tespit edici belgeler ile iletmeniz gerekmektedir.

İlgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 7. Maddesi uyarınca doğmuş ve doğacak maliyetler, tarafınızca karşılanacaktır.