Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Hastanemize başvuran tüm vatandaşlarımız tıbbi bakım, yataklı kurum hizmetleri ve kurum işleyişi ile ilgili her türlü beklenti ve şikayetlerini Hasta Hakları Birimine veya Dilek ve Şikayet Kutusunu kullanarak iletebilirler.

Özel İnci Göz Hastanesi Hasta Hakları Birimi, hastane girişinde hizmet vermektedir. Hasta Hakları Birim Personeli olarak Miray GÜRAY görevlendirilmiştir. Hasta Hakları Birimi vatandaşlarımızın hasta hakları konusunda bilgilendirilmesi, istek ve şikayetlerinin takip edilmesi amacıyla mesai saatleri içinde hizmet vermektedir.

Tüm Hastaların;

 • Eşit ve adil olarak sunulan sağlık hizmetlerinden faydalanma ve sağlıklı yaşamaya teşvik edilmeye,
 • Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan eşitlik içinde hizmet almaya,
 • Her türlü hizmet ve imkan hakkında bilgilendirilmeye,
 • Sağlık kuruluşu seçme ve değiştirmeye,
 • Sağlık hizmeti verecek personeli tanıma, seçme ve değiştirmeye,
 • Sağlık hizmeti alırken hastanın gizliliğine ve mahremiyetine özen gösterilmesine,
 • Hastaya yapılacak her türlü tıbbi girişim için rıza ve izninin alınmasına,
 • Tedavi reddetme ve durdurulmasını istemeye,
 • Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
 • Saygı ve özenle sağlık hizmeti almaya,
 • Sağlık hizmeti alırken haklarının ihlali durumunda şikayet ve dava açma hakkı kullanmaya

HAKKI VARDIR.

Tüm Hastalar;

 • Kendi sağlığına dikkat etmekten ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymaktan,
 • Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmaktan,
 • Sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri ilgili yerlere zamanında bildirmekten,
 • Sağlık karnesinin vizesini zamanında yaptırmaktan,
 • Şikayetlerini, geçirdiği hastalıkları, önceden hastanede yatarak tedavi görüp görmediğini, kronik hastalıklarını, devamlı kullandığı ilaçlar olup olmadığını ve buna benzer bilgileri eksiksiz vermekten,
 • Başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymaktan,
 • Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymaktan,
 • Tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince sağlık çalışanları ile işbirliği içerisinde olmaktan,
 • Diğer hastaların ve hastane personelinin haklarına saygı göstermekten,
 • Hastanede kullanıma sunulan eşya ve cihazlara zarar vermemekten ve verdiği zararları karşılamaktan,
 • Tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemekten ve anlamadığı yerleri sormaktan, tedavisi ile ilgili tavsiyelere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu bildirmekten,
 • Tedaviyi reddetme veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi,

SORUMLUDUR.