Randevu/Bilgi: 0 264 281 97 01 (4 Hat)   
Çağrı Merkezi: 444 47 59

Kalite

Kalite Yönetim Biriminin amacı;

 • HKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
 • Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek,
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek,
 • Hasta ve çalışan memnuniyet ve şikayet anketlerini değerlendirmek,
 • HKS çerçevesinde hazırlanana; yazılı düzenlemeleri kontrol etmek ve yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek,
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek,
 • HKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmaktır.

Hasta Güvenliği Komitesi Ekip Üyeleri

 • Feruzan GÜNGÖRDÜ - Kalite Yönetim Direktörü
 • Rezzan ALTIOK - Kalite Birim Sorumlusu
 • Büşra Kolayyılmaz - Kalite Birim Personeli

Kalite Yönetim Biriminde HKS’nin uygulamasına yönelik bölüm kalite sorumluları aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

 • Kalite Birim Sorumlusu – Rezzan Altıok
 • Satın Alma Bölüm Sorumlusu – Feruzan Güngördü
 • Mali Kaynaklar Bölüm Sorumlusu – Yusuf Öz
 • İnsan Kaynakları Bölüm Sorumlusu – Feruzan Güngördü
 • Temizlik Operasyon Bölüm Sorumlusu – Hatica Altaş
 • Hasta Hakları Bölüm Sorumlusu- Büşra Kolayyılmaz
 • Hasta Kabul Bölüm Sorumlusu – Nazan Kurtali
 • Tetkik ve Tedavi Bölüm Sorumlusu – Canan Reis
 • Cerrahi Müdehale Bölüm Sorumlusu – Nurbanu Semiz
 • Genel ve Medikal Muhasebe Bölüm Sorumlusu – Rezzan Altıok<
 • Dış Kaynaklı Doküman Bölüm Sorumlusu – İrem Yorulmaz
 • Hasta Güvenliği Bölüm Sorumlusu – Feruzan Güngördü
 • Çalışan Güvenliği Bölüm Sorumlusu – Feruzan Güngördü
 • Acil Durum Bölüm Sorumlusu – Feruzan Güngördü
 • Teknik Hizmetler Sorumlusu – Taner Yıldırım

Sorumlular kalite yönetim direktörü ile koordineli çalışmaktadır. Bölüm hedeflerine ilişkin analizler bölüm sorumluları tarafından yapılmaktadır. Yapılan analizler kalite yönetim birimine bildirilir. Sorumlular bölümlerde yürütülen düzeltici-önleyici-faaliyetleri takip eder.

HKS kapsamında oluşturulan komiteler aşağıdaki gibidir;

KOMİTELER

Hasta Güvenliği Komitesi Görevleri

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi,
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması,
 • Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması;
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması,
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması,
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,
 • Tıbbı cihaz güvenliğinin sağlanması konularını kapsamaktadır.
 • Komitede acil bir durum olmadığı takdirde her yılın Aralık ayında toplantı için toplanılır. Konu ile ilgili çıkan uygunsuzluklar ve uygunsuzlukların sonucunda alınan önlemlerin etkin olup olmadığı tekrar değerlendirilir.

Hasta Güvenliği Komitesi Ekip Üyeleri

 • Uzm.Dr. Bülent Korkmaz - Mesul Müdür & Hasta Güvenliği Komite Başkanı
 • Feruzan GÜNGÖRDÜ - Başhemşire & Kalite Yönetim Direktörü
 • Rezzan ALTIOK - Kalite Birim Sorumlusu
 • Candan DİKMEN - Anestezi Uzmanı
 • İrem Yorulmaz - Bilgi İşlem Sorumlusu

Çalışan Güvenliği Komitesi Görevleri

 • Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması,
 • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması,
 • Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması,
 • Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması,
 • 5Kana ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması,
 • Sağlık taramalarının yapılması konularını kapsamaktadır.
 • Komitede acil bir durum olmadığı takdirde her yılın Aralık ayında toplantı için toplanılır. Konu ile ilgili çıkan uygunsuzluklar ve uygunsuzlukların sonucunda alınan önlemlerin etkin olup olmadığı tekrar değerlendirilir.

Çalışan Güvenliği Komitesi

 • Uzm.Dr. Bülent Korkmaz - Mesul Müdür & Çalışan Güvenliği Komite Başkanı
 • Feruzan GÜNGÖRDÜ - Başhemşire & Hastane Müdürü
 • Rezzan ALTIOK - Kalite Birim Sorumlusu
 • Kübra KÜÇÜK - Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
 • Yalçın YILDIRIM - Güvenlik Personeli

Eğitim Komitesi Görevleri

 • Hizmet kalite standartları eğitimi,
 • Hizmet içi eğitimler,
 • Uyum eğitimleri,
 • Hastalara yönelik eğitimler planlanmaktadır.
 • Komitede acil bir durum olmadığı takdirde her yılın Aralık ayında toplantı için toplanılır. Konu ile ilgili çıkan uygunsuzluklar ve uygunsuzlukların sonucunda alınan önlemlerin etkin olup olmadığı tekrar değerlendirilir.

Eğitim Komitesi

 • Uzm.Dr. Bülent Korkmaz - Mesul Müdür & Eğitim Komite Başkanı
 • Feruzan GÜNGÖRDÜ - Başhemşire & Hastane Müdürü
 • Rezzan ALTIOK - Kalite Birim Sorumlusu
 • Dr.Erhan Göçmez - Göz Hastalıkları Uzmanı
 • Feruzan Yılmaz - Servis Hemşiresi

Tesis Güvenliği Komitesi Görevliği

 • Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi,
 • Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması,
 • Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması,
 • Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları,
 • Atık yönetimi çalışmaları,
 • Tıbbı cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması,
 • Tehlikeli maddelerin yönetimi konularını kapsamaktadır.
 • Komitede acil bir durum olmadığı takdirde her yılın Aralık ayında toplantı için toplanılır. Konu ile ilgili çıkan uygunsuzluklar ve uygunsuzlukların sonucunda alınan önlemlerin etkin olup olmadığı tekrar değerlendirilir.

Tesis Güvenliği Komitesi

 • Uzm.Dr. Bülent Korkmaz - Mesul Müdür & Tesis Güvenliği Komite Başkanı
 • Feruzan GÜNGÖRDÜ - Başhemşire & Hastane Müdürü
 • Rezzan ALTIOK - Kalite Birim Sorumlusu
 • Taner YILDIRIM - Teknik Personel
 • Uzm.Dr.Erhan Göçmez - Mesul Müdür & Afet ve Acil Durum Başkanı

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Görevleri

 • Enfeksiyon Kontrol Talimatına bağlı çalışmak,
 • Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 • Hastane enfeksiyonlarının sürveyansına yönelik çalışmalar yapmak,
 • İzolasyon önlemleriyle ilgili çalışmalar yapmak,
 • Antibiyotik kullanımına yönelik düzenlemeler yapmak,
 • El hijyeni sağlamaya yönelik eğitim programları hazırlamak,
 • El hijyeni uyumunun değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak konularını kapsamaktadır.
 • Komitede acil bir durum olmadığı takdirde her yılın Aralık ayında toplantı için toplanılır. Konu ile ilgili çıkan uygunsuzluklar ve uygunsuzlukların sonucunda alınan önlemlerin etkin olup olmadığı tekrar değerlendirilir.

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

 • Uzm.Dr. Bülent Korkmaz - Mesul Müdür & Enfeksiyon Komitesi Başkanı
 • Uzm.Dr. Erhan Göçmez - Göz Hastalıkları Uzmanı – Başhekim Yrd.
 • Feruzan GÜNGÖRDÜ - Başhemşire & Hastane Müdürü
 • Kübra KÜÇÜK - Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
 • Rezzan ALTIOK - Kalite Birim Sorumlusu

Kan Tranfüzyon Ekibi

 • Uzm.Dr. Bülent Korkmaz - Mesul Müdür & Kan Transfüzyon Ekip Başkanı
 • Candan DİKMEN - Anestezi ve Reanimasyon
 • Nurbanu SEMİZ - Ameliyathane Hemşiresi
 • Feruzan GÜNGÖRDÜ - Başhemşire & Hastane Müdürü

Akılcı İlaç Kullanımı Ekibi

 • Uzm.Dr. Bülent Korkmaz - Mesul Müdür & Akılcı İlaç Ekip Başkanı
 • Uzm.Dr. Erhan Göçmez - Göz Hastalıkları Uzmanı
 • Feruzan GÜNGÖRDÜ - Başhemşire & Hastane Müdürü

Antibiyotik Kontrol Ekibi

 • Uzm.Dr. Bülent Korkmaz - Mesul Müdür & Akılcı İlaç Ekip Başkanı
 • Uzm.Dr. Erhan Göçmez - Göz Hastalıkları Uzmanı
 • Feruzan GÜNGÖRDÜ - Başhemşire & Hastane Müdürü